Рабочий Верстак

          ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ — извадки!


          (философско есе)          Христо МИРСКИ, 2018      — — —


 
     Резюме:

     Това е едновременно философско и смешно есе за такива недоказуеми неща като съществуването на Бога, Сътворението, организираната материя, метода "за случая" (ad hoc) на сътворение на това, което може да бъде сътворено, и без глобален поглед върху нещата, и някои други свързани неща, с добавка на традиционното поетично Приложение. Трябва, обаче, да Ви предупредя, мои читатели, че ако Вие още не сте чели други от моите произведения, то по-добре оставете това непрочетено, или, тогава, започнете от началото (да речем, от моя "Комунизъм като религия"), защото иначе това може да Ви се стори твърде заплетено, като, примерно, интегрално смятане в пред-училищна възраст. Нали ме разбрахте?

 


      — — —


          0. Защо писмо до едва ли съществуващ Бог?

     Скъпи мой Боже,

     Аз може да съм атеист и да не вярвам в съществуването на божествени същества, но това е въпрос на вярване, това нищо не доказва! Така че не се подвеждайте от такива елементарни, почти като за олигофрени, аргументи, защото аз съм интелигентен човек, а и въпроса с Вашето съществуване не трябва да променя правилата на учтивост; освен това аз не поставям под съмнение Вашето разумно, даже супер-разумно поведение, аз се съмнявам само във Вашето съществуване като някаква субстанция или същност, така да се каже. Така че аз трябва да имам някои основания за да Ви пиша, положително, и даже Вие и да сте длъжни да знаете всичко за всичко, и следователно също и една такава дреболия, като причината за написването на още едно писмо, то аз ще обясня своите намерения, понеже, ами, да речем, поради Вашите подчинени, те може и да не си направят труда да предадат това писмо на Вашето Превъзходителство (макар че има и други основания, към които аз се придвижвам).
     Някой би могъл да каже, че аз Ви пиша защото поставям пред Вас някои много важни въпроси, които могат да представляват интерес за всеки човек, така че Вие може да изразите желание да напишете някакъв Нов Завет или нещо от този род, където да отговорите на тези, а и на редица други, въпроси, което е правдоподобно, това мое писмо може да бъде използувано и по този начин, но Вие бързо ще разберете, че това не е истинската причина, тъй като моите въпроси са твърде философски, те не са такива, каквито може да постави един обикновен работник или домакиня или малко дете; тези въпроси могат да се използуват като дневен ред за събрание на някакъв Изпълнителен Съвет на боговете, ако имате такова нещо при Вас, но аз се боя, че такива неща Вие нямате, Вие трябва да сте едноличен господар там. Или пък може да приемете това писмо за един вид молитва или изповед, или нещо от този род, което всеки вярващ може понякога да направи, разбира се, само че аз не съм вярващ, както казах, но дори аз и да взема някога да вярвам във Вас (или в който и да е друг бог) аз никога няма да започна да се моля, това е твърде унизително за мен, а е също и съвсем недемократично. Освен това, както аз намекнах, аз съм необикновено умен, така че основанието за това писмо трябва да е по-заплетено и оригинално.
     При това положение Вие бихте могли да сте склонни да считате — ако Вие не знаехте всичко предварително, както вече казах, но аз, с Ваше позволение, ще предполагам тук, че това в случая не е вярно, че Вие сте за мен като един приятел (и дори може да се случи, че аз понякога взема и Ви наругая за нещо, защо не, между приятели такива неща се случват), тъй като иначе аз трябва само да стоя онемял и като ударен от гръм и да сричам нещо като "ах", "ау", "wow" по английски, и т.н., което и трябва да е причината за измислянето на английската дума "worship"-боготворя — така че Вие можете да стигнете до мисълта, че аз само се преструвам че пиша писмо до Вас, но, всъщност, аз си говоря сам със себе си, опитвам се да изясня за себе си някои въпроси. В такъв случай аз бих могъл да кажа: а, добре, Вие сте съобразителен Момък, това вече е по-близко до истината, защото то обикновено е така, човек започва да обяснява нещо на своя събеседник затова, за да го разбере самият той по-добре, по този причина професорите четат лекции, за да проверят още веднъж някои професионални истини, това е нещо изключително като съображение, да, обаче за мен то не е достатъчно. Трябва да има някакво още по-странно съображение за написването на писмо до някое високопоставено лице, на когото самия молител му е безразличен.
     Сега, нека аз да Ви дам (на моя умен Приятел) още малко информация, нека Ви кажа, че за моите 70 години аз съм писал няколко пъти писма до високопоставени лица, и те са ми отговаряли, да речем, в половината от случаите, когато писмата са били затворени, но като отворени на мен никога не са ми отговаряли! Аз съм публикувал тук един такъв пример (на английски), и имам още едно писмо под друг псевдоним (който аз именно затова и измислих, защото не ми се отговаряше на моите писма), така че аз стигнах до извода, че ако човек пише отворено писмо до някого, то последния никога няма да вземе да го чете, освен ако то вече не е станало добре известно и той не е принуден да бъде в течение на нещата. Да, но при демократични условия аз не мога да направя нищо друго, освен да се старая да използувам този случай за това, за да информирам други хора, по-широка аудитория, за някаква неправилна постъпка. Така че моето заключение е, че: отворените писма никога не се четат от тези хора, до които те са изпратени, но тях ги четат други хора, до които те не са били изпращани!
     В дадения случай това означава, че Вие, мой скъпи (и със съмнително съществуване) Боже, може да съществувате или не, но реалните читатели на това мое писмо ще бъдат огромни маси от хора по целия свят (или във Вселената); Вие може да ми отговаряте или не, но хората ще мислят за това, което аз съм написал, и за мен това е даже по-добре, отколкото ако Вие ми отговорехте (на някаква хартия с воден знак с текст като този: "Божествена Канцелария, Негово Величество Всемогъщия Бог, самолично", а може би и напарфюмирана с мирис на млади девственици, а?). Този феномен на достигане до по-широка аудитория при използуването на отворени писма, но не от страна на тези, към които писмото е било изпратено, е обясним, защото конкретния адресат обикновено е толкова зает, че няма никакво време да отговаря на всяко писмо, даже на затворените, ала на хората им е винаги интересно да си завират носовете в работата на другите, с надеждата да намерят там нещо скандално или поне неприлично. Е, тук аз няма да говоря скандални неща, но ако хората искат да се залъгват с нещо (което те обикновено искат), то нека те очакват това, макар че нещата, които може да бъдат намерени тук, са по-скоро философски, понякога етимологични, във всички случаи нетрадиционни, изискващи размисли, понякога дръзки, понякога смешни, и понякога даже в поетична форма.
     А ето и какъв ще бъде плана на това есе. Аз ще започна с някаква предварителна информация за Бога, какво означава това на няколко езика, и защо това е толкова необходимо понятие, дори в областта на точните науки, да не говорим за живота на обикновените хора. После ще бъде поставен въпрос към Негово Височество Всемогъщия Бог, защо Той е създал живата материя, имайки предвид, че тя е много непредсказуема и нейното поведение е твърде хаотично. Следващият въпрос към Бога ще бъде за използувания, така наречен, отдолу-нагоре (bottom-up) метод на сътворение, не както е описано в Светото Писание. После идва естествения въпрос, защо е нужно всичко това, живота, Сътворението. След което аз ще кажа бай-бай на моя скъп Бог в когото аз не вярвам (но Го използувам като неизбежно изискване за съществуването на материята), където може да се окаже, че аз не съм чак такъв неверник какъвто се показвам. След което, в Приложението, е добавено моето традиционно поетично творение, което си струва да се прочете и като философска поезия, но то беше написано специално за това есе. Така че вие просто вземете вашето решение, уважаеми читатели, струва ли си да продължавате да ме четете, или да свършите с това (и да отидете да се позанимавате известно време с малко освежаващ секс); имайте предвид, обаче, че това не е развлекателно четиво, или пък ако на някои им се струва такова, то тогава е за задълбочено обмисляне, а не да го прочетете и да го забравите.

     и т.н. ...

           — — — — —

 


Сконвертировано и опубликовано на http://SamoLit.com/

Рейтинг@Mail.ru