Woman Trinity Church (Idea About New Atheistic Religion, the PAW Cult)

 

          ЦЪРКВА НА ЖЕНСКАТА ТРОИЦА — Откъси!

          (Идея За Нова Атеистична Религия, Култа ПАВ)


          От Иванчо Йотата, известен още като Очнави Ататой, Иван Бугаров, Йотабаш Гяурджи, Нострадамус Буладамус, и под други клонинг имена

     Резюме: Това е моята последна идея за една, желателно атеистична, Църква, която може да бъде наречена ЖеТри (т.е. Женска Троица, WoTri) Църква, или ПАВ (PAW) Култ, защото там се прекланят пред три богини, Путна (Putna), Афро (Afro), и Вимеи (Wimei), и в триъгълни църкви, в три различни олтара, но в една църква. Аз намерих това за доста оригинално, и имайки предвид моята напреднала възраст, публикувам идеята без измисляне на религиозни приказки, а само като дълбоко философски мисли и идеи за феномена на женското човешко същество.

          0. Въведение

     Този материал не трябва да бъде дълъг, и идеята за него е още твърде свежа за мен, но тя ми се вижда толкова философски задълбочена, че аз просто не мога да чакам повече преди нейната публикация. А и защо трябва да измислям религиозни притчи сега? От една страна аз съм измислил две религии под моя традиционен псевдоним (аз дори започнах своята писателска дейност с една атеистична религия), а от друга страна аз и не се каня да ставам проповедник, аз имам сумата други неща, които трябва да свърша в останалите ми години. Така че тази религия може да се приеме просто като интересна идея за храм, за място където човек може да послуша различна музика (защото в това основно се състои моята идея за изповядването на тази религия) и да намери време да помедитира малко и да се замисли за феномена на женското същество, който заслужава това. Това е причината защо аз казвам, че това е атеистична религия, т.е. вярване без наивно обрисуване на някои божествени същества, а също и теософия, което в моето, основно етимологично, схващане за нещата означава просто theo + sophia, т.е. бог и мъдрост. Но от друга страна това е именно това, което е нужно в днешно време, някакво вярване базирано не на приказки а на вникване в духа на всичко съществуващо — защото бог може да съществува или не, но всяка вещ си има някакъв дух, това са основните закони на функционирането ù, нейния принцип на организация.
     Така, и нека аз в началото ви обърна внимание на този факт, че това е Троица, както стоят нещата със санскритските богове, т.е. това е нещо повече от диалектика, която има две "лактики", което значи еластични неща, тъкмо ластик по български! И не ми напомняйте, моля ви, че и в християнската религия има света Троица, защото там, както и навсякъде във християнството съществува само някаква имитация на идеите от Изтока, християнският бог е един "човек" който има 3 лица, това не са три различни богове, както това е в будизма. Даже и самият Буда не е бог а просветен човек — като мен, мога да ви споделя —, горе-долу както и пророк Мохамед не е бог а само умен човек, който се опитва да насочи вниманието на масите към невидимия Дух на Всемира. Ако това ви доведе до заключението, че аз не съм особен защитник на християнството, то вие ще сте прави, аз съм убеден, че християнството е възникнало на Изтока и е било развалено от Запада, така както и цивилизацията на Древна Гърция не е изиграла особено положителна роля за Европа и Запада, тя по-скоро е спряла влиянието на Изтока (на персийците и арабите) на Запад (предавайки нещо, разбира се, но не много), и тогава, като неизбежно следствие, че цялата Западна цивилизация не е толкова мъдра, за каквато тя се представя (и това е причината за нейното загниване в днешно време, за което аз говорих някъде). Аз ви казвам това още в началото, не защото това има нещо общо с култа ПАВ, а за да не крия убежденията си, с оглед на това, ако някой от вас не ги харесва, то да може да излезе бързо от този материал.
     Така че сега да пристъпим към Женската Троица. Аз просто твърдя, че във всяка жена живеят 3 същества, 3 богини, които аз ще обясня по-късно в по-големи детайли, и ...

     05. 2018

 


Сконвертировано и опубликовано на http://SamoLit.com/

Рейтинг@Mail.ru