Рабочий Верстак

 Сконвертировано и опубликовано на http://SamoLit.com/          И   Т А З   Д О Б Р А ! — извадки


          ( П У Б Л И Ц И С Т И К А )          Христо МИРСКИ, 2001 ...           — — — — —


   
          Забележка:

     Тази книга е огромна и затова тук се публикува в много отделни книжчици от около 50 КВ, съдържащи основно от три до пет статии. Тук е следващата порция от три статии.

 


      — — —


          СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ

     Предговор
     I. За списария
     II. За вестници
     III. Фейлетони
     IV. Други

           — — — — —


          ЗА СПИСАНИЯ

     1. Есе за здравия разум
     2. За завоя наляво
     3. Колко трябва да получава една фирма за да работи "за лудо"?

     4. Народът ни пак се запаси със скъпо
     5. Много добро не е на добро!
     6. Свободни ли сме, или напротив?

     7. Политическа благодарност
     8. Неомалтусианство, или рационално мислене
     9. Митове за демокрацията

     10. За собствеността и нейното бъдеще
     11. Право кривосъдие

     12. In ovo e veritas
     13. Ех манци, манци —пация!
     14. Какво искаме да кажем на света?

     15. В България всичко е спокойно
     16. Партиите в България

     17. За разложението на морала
     18. Възможен ли е умерен комунизъм в България?
     19. ... нови неща

     [ Материалите следват последователно но в различни книжки, както е казано в забележката в началото на книгата. ]


      — — —


          НАРОДЪТ НИ ПАК СЕ ЗАПАСИ СЪС СКЪПО!

     Статията съдържа разсъждения за пазара на примера на България от края на миналия век.

     12.1996


          МНОГО ДОБРО, НЕ Е НА ДОБРО!

     Статията разглежда недостатъците на обърканото (както и всичко у нас) въвеждане на Валутния Борд в края на миналия век; много от тях вече се поулегнаха, но независимо от това тя е все още актуална.

     08.1997


          СВОБОДНИ ЛИ СМЕ, ИЛИ НАПРОТИВ?*

     [ * Публикувана е силно съкратена версия (основно на I раздел) на материала на 8 стр. на в. "Континент" от 02.11.1998. ]

     Статията е посветена на заробването на българския народ с идването на демокрацията, и по-точно: така ли е, защо, и възможен ли е изход от положението.

     10.1997


      — — —


Рейтинг@Mail.ru