Untitled document

Спiлкуючись з рiзними людьми, з великим здивуванням дiзнаешся, що 90% тих пересiчних громадян, кого у виборчих кампанiях називають електоратом, нiчого не знають про цей новий феномен суспiльного розвитку - громадянське суспiльство. Й потреби знати не вiдчувають.

Ми не ставимо тут за мету лiкбез з теми "Громадянське суспiльство". Для цього достатньо звернутися до Вiкiпедii. Хотiлося б акцентувати увагу читача лише на деяких деталях. Зокрема, подiлитися думками про генiальнi витвори-винаходи Живоi Природи у процесi еволюцii соцiальних тварин.

Першим таким винаходом, ми вважаемо, була вертикальна iерархiя влади (я начальник, ти - дурень; ти начальник, я - дурень). Iсторiя цього винаходу налiчуе сотнi мiльйонiв рокiв.

Другим генiальним винаходом Живоi Природи був суспiльний розподiл працi, його iсторiя налiчуе лише трохи бiльше двох тисяч рокiв.

Третiм iз генiальних винаходiв-витворiв Живоi Природи були, на додаток до вертикальних зв'язкiв, ще й горизонтальнi зв'язки, якi дали початок переходу вiд традицiйних суспiльних устроiв до громадянських суспiльств. Iсторiя цього винаходу налiчуе всього декiлька десятилiть (!!!).

Громадянськi суспiльства потребують нового рiвня свiдомостi й самосвiдомостi громадян. Виникае актуальне проблемне питання: хто цим мае опiкуватись? Полiтикум чи якiсь iншi iнституцii суспiльства?  Ми вважаемо, що вiдповiдальнiсть за це мае покладатись на унiверситети, якi мають бути незалежними вiд кон'юктурноi полiтики, тобто мають бути автономними.

Рейтинг@Mail.ru