Рецензии на книгу
Йотата И. «Партията НАПУК — Програма (на български)»