Рецензии на книгу
Мирски Х. «Бол. № 07. Спс. З. И таз добра! (публицистика)»