Рабочий Верстак

 Сконвертировано и опубликовано на http://SamoLit.com/          И   Т А З   Д О Б Р А ! — извадки


          ( П У Б Л И Ц И С Т И К А )          Христо МИРСКИ, 2001 ...           — — — — —


   
          Забележка:

     Тази книга е огромна и затова тук се публикува в много отделни книжчици от около 50 КВ, съдържащи основно от три до пет статии. Тук продължаваме с първата порция от шест статии за вестници.

 


           — — — — —


          СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ

     Предговор
     I. За списания
     II. За вестници
     III. Фейлетони
     IV. Други

           — — — — —


          ЗА ВЕСТНИЦИ

     Съдържание на тази част


     1. Истината за България
     2. За пазара и за българина
     3. Петилетка на разрухата
     4. Желаете ли да губите 13-тата си пенсия?
     5. Време за равносметка
     6. За избора и демоса

     7. Реквием за една коалиция
     8. Още нещо за демокрацията
     9. Какво объркахме с Валутния Борд?
     10. Що е то конвергенция?
     11. Защо се "издъни" социализма?

     12. Къде сме ние?
     13. Прогноза за лето 1999-то
     14. Може ли българина да плаща 50% данъци?
     15. Размисли в навечерието на "празника"

     16. За демокрацията и мелиорацията
     17. За демократичния феномен
     18. Крачка напред, две назад
     19. Отново остър завой

     20. Боже, какво ядем!
     21. Защо петлите кукуригат сутрин?
     22. Има ли глобално затопляне?

     23. Фаталната 2013 година в България
     24. Защо гласуваме, като ... не гласуваме?
     25. За фашизма от позициите на здравия разум

     26. За социалното министерство в България
     27. ... нови за вестници

     [ Материалите следват последователно но в различни книжки, както е казано в забележката в началото на книгата. ]


      — — —


          ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ*

     [ * Публикувано на 4 стр. на в. "Анти" от 26.08 - 01.09. 1994, почти без съкращения, но под рубриката "Печална равносметка" (автор Христо Мирков), имплицираща съвсем друг (СДС-ски) смисъл. ]

     Материалът обявява съвсем накратко истината за Българии, привеждайки пет аргументи в подкрепа на тезата.

     07.1994


      — — —


          ЗА ПАЗАРА И ЗА БЪЛГАРИНА*

          (След като имаме свободен пазар остава само да се научим и как да пазаруваме)

     [ * Публикувана е стара и доста поорязана версия на 10 стр. на в. "Вестник за дома" още от 11-18. 11.1994. След това е публикувана и почти цялостна версия на 8 стр. на в. "Континент" от 28.10.1998. ]

     Тук се обясняват популярно няколко важни особености на свободния пазар, които, както се оказва, не са достатъчно ясни на българина (поне на зората на пазарното стопанство, но и сега, навярно)

     1994, 10.1998


      — — —


          ПЕТИЛЕТКА НА РАЗРУХАТА*

     [ * Публикувано на 2 стр. на в. "Антени" от 26.10.1994, съкратено наполовина, но в същия дух (с измислен псевдоним А.З. С-ов, разшифровано от тях като Атанас Савов, в което няма нищо вярно). ]

     Материалът резюмира печалните резултати от първите пет години по пътя към демокрация в България, свързани само с разрушение на старото и без създаване на нищо ново.

     10.1994


      — — —


          ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА ГУБИТЕ 13-ТАТА СИ ПЕНСИЯ?

     Материалът илюстрира някои прости методи на поделяне на влоговете в няколко различни банки с оглед на получаване на по-големи проценти в условията на висока инфлация; вярно е, че цените са вече доста стари, но човек може да се ориентира, при желание, защото идеите остават същите.

     1995 ?


      — — —


          ВРЕМЕ ЗА РАВНОСМЕТКА

     Тук се разглежда въпроса за важността на наличието на център в политическия ни живот и за неговото отсъствие, както през 1996 година, така и в днешно време.

     1996 ?


      — — —


          ЗА ИЗБОРА И ДЕМОСА

     Материалът е посветен на неразумността на демократичния избор, така ли е наистина, и как да се борим с това. Казано по друг начин: може ли да съществува "разумност в неразумността", и в какво се изразява тя?

     10.1996


      — — —


 


Сконвертировано и опубликовано на http://SamoLit.com/

Рейтинг@Mail.ru