Рецензии на книгу
Йотата И. «Църква На Женската Троица (Идея За Нова Атеистична Религия, Култа ПАВ)»