Рецензии на книгу
Йотата И. «Комунионизъм (Трактат За Нов Вид Комуни)»