Рецензии на книгу
Мирски Х. «Бол. № 7. Всн.Й. И таз добра! (публицистика)»