Рецензии на книгу
Мирски Х. «Бол. № 8.Е. Разумният човек»