Рецензии на книгу
Мирски Х. «Бол. № 8.Д. Разумният човек»