Рецензии на книгу
Мирски Х. «Бол. № 8.Г. Разумният човек»