Рецензии на книгу
Мирски Х. «Бол. № 8.В. Разумният човек»